Pressure devices

Przetworniki ciśnienia firmy Peltron mierzą ciśnienie poprzez jego zamianę na wyjściowy sygnał napięciowy 0÷10 V lub prądowy 4÷20 mA. Sygnał wyjściowy z przetwornika jest często również przetwarzany na sygnał cyfrowy w określonym standardzie i po obróbce cyfrowej zapamiętywany i pokazywany na ekranie komputera w postaci wykresów lub tabel. Firma Peltron dostarcza zarówno same przetworniki ciśnienia, jak i urządzenia kondycjonujące sygnał wraz z urządzeniami do obróbki cyfrowej łącznie z oprogramowaniem.

PXAtm