PXHO for open tanksAsk about product

Product description

Technical parameters

Zakresy pomiarowe ▪ 0÷0,50 mH2O
▪ 0÷100 mH2O
Zasilanie 15÷36 VDC
Sygnały
wyjściowe
▪ 4÷20 mA
▪ 0÷20 mA
▪ 20÷0 mA
▪ 0÷10 V   
▪ 0÷5 V     
Błąd podstawowy ▪ ≤ 0,5% ZP
▪ ≤ 0,25% ZP
Przyłącze procesowe

kołnierzowe  wg PN-EN 1092 lub inne

Przyłącze elektryczne

listwa zaciskowa lub kątowe wg DIN43650