Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień

Przetworniki różnicy ciśnień (przetworniki ciśnienia) firmy Peltron mierzą ciśnienie poprzez jego zamianę na wyjściowy sygnał napięciowy 0÷10 V lub prądowy 4÷20 mA. Sygnał wyjściowy z przetwornika ciśnienia jest często również przetwarzany na sygnał cyfrowy w określonym standardzie i po obróbce cyfrowej zapamiętywany i pokazywany na ekranie komputera w postaci wykresów lub tabel. Firma Peltron dostarcza zarówno same przetworniki ciśnienia, przetworniki różnicy ciśnień jak i urządzenia kondycjonujące sygnał wraz z urządzeniami do obróbki cyfrowej łącznie z oprogramowaniem.

Przetwornik różnicy ciśnień – PXWD (wyjście prądowe)

Przetwornik różnicy ciśnień – PXWD (wyjście prądowe)

Wyświetlacz LCD podświetlany , 5 cyfr, 8 mm

Przetwornik ciśnienia z wyświetlaczem – PXW (wyjście prądowe)

Wyświetlacz LCD podświetlany , 5 cyfr, 8 mm

Przetwornik różnicy ciśnień

Przetwornik różnicy ciśnień – PXWD (wyjście napięciowe)

Wyświetlacz LED, czerwony, 3½ cyfry, 10 mm

Przetwornik ciśnienia PXW

Przetwornik ciśnienia z wyświetlaczem - PXW (wyjście napięciowe)

Wyświetlacz LED, czerwony, 3½ cyfry, 10 mm

przetwornik różnicy ciśnień ze zbloczem zaworowym

Przetwornik różnicy ciśnień ze zbloczem zaworowym

przetwornik ciśnienia

Przetwornik ciśnienia NPC - membrana ceramiczna

Przetwornik ciśnienia z membraną ceramiczną

Przetwornik ciśnienia atmosferycznego

Przetwornik ciśnienia atmosferycznego PXAtm

Przetwornik ciśnienia PXAtm mierzy ciśnienie atmosferyczne w zakresie 900÷1100 hPa. Sygnał wyjściowy dowolny, prądowy lub napięciowy.

Manometr cyfrowy

Różnicowy manometr cyfrowy MCD

Manometr cyfrowy różnicy ciśnień z zasilaniem bateryjnym

Manometr cyfrowy

Manometr cyfrowy MC

Manometr cyfrowy z zasilaniem bateryjnym

Przetwornik różnicy ciśnień

Przetwornik różnicy ciśnień PXD - wielozakresowy

Przetwornik różnicy ciśnień

Ekonomiczny przetwornik różnicy ciśnień NPXD

Przetwornik ciśnienia PXT

Przetwornik ciśnienia wysokotemperaturowy - PXT

Przetwornik ciśnienia NPX

Przetwornik ciśnienia NPX

Przetworniki NPX to podstawowe i najpopularniejsze małe przetworniki ciśnienia, podciśnienia i ciśnienia absolutnego.

Przetwornik ciśnienia PX

Wielozakresowy przetwornik ciśnienia - PX

Przetwornik ciśnienia

Przetwornik niskich ciśnień PXM

Pomiar ciśnienia gazów od 1,25 mbar.

Przetwornik międzysystemowy PMS

20...100 kPa na sygnał elektryczny.

Miniaturowy przetwornik ciśnienia MPX

Miniaturowy przetwornik ciśnienia MPX

Przetwornik ciśnienia TPX

Przetwornik ciśnienia TPX - membrana stalowa

Ekonomiczny przetwornik ciśnienia gazów i cieczy. Już nie produkowany.

Przetwornik ciśnienia GPX

IM1ExiaI

Manometr

Manometry kwasoodporne w komplecie z separatorem membranowym jak również jako osobne urządzenie.

Rurka syfonowa

Rurka syfonowa G1/4"