O firmie

PELTRON jest krajowym producentem przyrządów i systemów pomiarowych. Oferujemy przetworniki przemieszczeń liniowych, przetworniki ciśnienia, przetworniki różnicy ciśnień, sondy hydrostatyczne, przetworniki poziomu cieczy oraz systemy pomiarowe np. telemetryczne, monitoringu i sterowania.

PELTRON to zespół gruntownie wykształconych i doświadczonych specjalistów przygotowanych do realizacji projektów dla naszych Klientów. Zespół ten jest głównym filarem dotychczasowych osiągnięć oraz ich kontynuacji.

Historia

PELTRON powstał w 1977 roku w bardzo trudnym okresie gospodarczym i ekonomicznym w Polsce jako firma specjalizująca się w dziedzinie pomiarów fizycznych wielkości nieelektrycznych, a szczególnie w automatyce przemysłowej. W początkowym okresie działania zajmował się głownie produkcją przetworników i aparatury do pomiaru przemieszczeń liniowych (LVDT). Produkowane były także urządzenia do pomiaru ciśnienia, obrotów i wilgotności do osuszania zawilgoconych budynków metodą elektroosmozy.