Separatory membranowe

Separatory membranowe stosowane są zawsze gdy musimy odseparować medium od przyrządu pomiarowego. Powodem są albo agresywne własności chemiczne, albo duża lepkość medium. Inne zastosowanie to separatory higieniczne umożliwiające szybki demontaż instalacji i przeprowadzenie mycia lub odkażania.

Separatory membranowe puszkowe