Pomiar przemieszczeń liniowych

Pomiar przemieszczeń

– Pomiar przemieszczeń, zasada
– Budowa przetwornika przemieszczeń
– Zastosowanie przetwornika przemieszczeń

1. Zasada pomiaru przemieszczeń

   Pomiar przemieszczeń (drogi, przesunięcia), tak jak pomiar każdej wielkości fizycznej polega na odwzorowaniu tej wielkości w inną mierzalną wielkość fizyczną najczęściej napięcie lub prąd. Przetworniki LVDT firmy Peltron mierzą przemieszczenie liniowe poprzez zamianę tego przemieszczenia bezpośrednio lub pośrednio na sygnał napięciowy: ±10V, ±5V, 0÷10V, lub prądowy 4÷20mA. Zamiana pośrednia ( dla przetworników LVDT serii AC/AC) odbywa się poprzez współpracę przetwornika z dodatkowym urządzeniem kondycjonującym sygnał wyjściowy z przetwornika (zmodulowana w amplitudzie częstotliwość nośna 5kHz lub 1kHz) natomiast zamiana bezpośrednia (dla przetworników LVDT serii DC/DC) polega na zamianie przemieszczenia liniowego od razu na sygnał napięciowy ±10V lub ±5V bez pomocy dodatkowych urządzeń. Sygnał wyjściowy z przetwornika lub urządzenia dodatkowego jest najczęściej przetwarzany na sygnał cyfrowy w określonym standardzie i po obróbce cyfrowej zapamiętywany i pokazywany na ekranie komputera w postaci wykresów lub tabel. Firma Peltron dostarcza zarówno same przetworniki przemieszczeń jak i urządzenia kondycjonujące sygnał wraz z urządzeniami do obróbki cyfrowej łącznie z oprogramowaniem.

2. Budowa przetworników przemieszczeń.

 

   a. Zasada działania

   Pomiar przemieszczeń realizowany jest przez przetwornik przemieszczeń. Podstawowym zespołem tego typu przetwornika jest transformator różnicowy. Składa się on z uzwojenia pierwotnego i dwóch uzwojeń wtórnych symetrycznie nawiniętych względem uzwojenia pierwotnego na cylindrycznym karkasie. Wewnątrz karkasu porusza się rdzeń magnetyczny. Uzwojenie pierwotne zasilane jest napięciem prądu zmiennego. W uzwojeniach wtórnych indukują się napięcia różne co do wielkości (za wyjątkiem stanu zrównoważonego) i przeciwne w fazie. W symetrycznym (zerowym) położeniu rdzenia w stosunku do uzwojeń wtórnych, napięcie na wyjściu wynosi zero – transformator jest zrównoważony. Przesunięcie rdzenia powoduje rozrównoważenie transformatora i na jego wyjściu pojawia się napięcie proporcjonalne do wielkości przesunięcia. W każdym położeniu rdzenia (poza punktem zerowym) powstaje różnica napięć na wyjściu transformatora, która jest liniowo proporcjonalna do przesunięcia rdzenia (w zakresie pracy przetwornika). W trakcie przesuwania rdzenia z jednego skrajnego położenia w drugie, podczas przejścia przez „zero“ zmienia się faza napięcia. Ponieważ rdzeń nie ma żadnego połączenia mechanicznego z cewką transformatora, elementy te nie ulegają zużyciu. Brak tarcia umożliwia długotrwałą, precyzyjną pracę. Tak skonstruowany przetwornik nie posiada histerezy. Ponieważ nie występuje żadne mechaniczne obciążenie w pracy przetwornika, jego wytrzymałość, niezawodność i powtarzalność jest bardzo wysoka.

 

 

 

   

 b. Podział przetworników przemieszczeń.

    Przetworniki LVDT produkowane przez firmę Peltron i realizujące pomiar przemieszczeń można podzielić na dwie zasadnicze grupy:
AC/AC – przetworniki tej grupy zawierają sam transformator różnicowy w środku. Do tej grupy należą przetworniki serii: PTx, PJx, PKx, PSx, PSy, PTs, PJs, PLx. W tym przypadku do pracy tych przetworników konieczne jest dodatkowe urządzenie zawierające generator i demodulator np.:WG06, WG09, MPL701, MPL508 itp.
DC/DC – przetworniki tej grupy zawierają prócz transformatora różnicowego zawierają również wbudowany generator i demodulator. Do tej grupy zaliczamy przetworniki serii: PIz, PSz, PJy,PSe. Do prawidłowej pracy tych przetworników należy jedynie napięcie DC. Oprócz powyższego podziału wśród przetworników przemieszczeń możemy wyróżnić następujące rodzaje:
  – ze sprężyną zwrotną PSx, PSy, PSz
  – ze złączem na obudowie PJs, PSx (opcjonalnie).
  – miniaturowe PTs, PIz2,5
  – z łatwo dostępną elektroniką PJy
  

  c. Zakresy.

  
Przetworniki firmy Peltron wykonywane są do pomiarów przemieszczeń od 1mm do 3000 mm. Standardowo wykonujemy je w następujących zakresach [mm]:
Lp Zakres [mm] Typ przetwornika
1 1 PSx1
2 2 PSx2, PSy2
3 2,5 PIz2,5
4 5 PSy5,PTs5,PSz5
5 6 PSx6,PTx6
6 10 PTx10,PSx10, PSy10
7 20 PTx20,PJx20,PSx20,PIz20,PJy20,PSz20
8 30 PTx30,PJx30,PSx30,PJy30
9 50 PTx50,PJx50,PJs50,PKx50,PSx50,PSy50,PIz50,PJy50,PSz50
10 100 PTx100, PJs100, PKx100,PSx100,PIz100,PJy100,PSz100
11 150 PJx150,PSx150,PIz150
12 200 PTx200,PJx200,PJs200,PKx200,PSx200,PJy200
13 210 PJy210
14 250 PJy250
15 300 PJx300,PIz300, PJy300
16 500 PJx500, PJs500,PLx500
17 1000 PLx1000
18 1500 PLx1500
19 2000 PLx2000
20              3000 PLx3000
  

 

   Jedynym znaczącym błędem przetworników LVDT jest błąd nieliniowości. Rozróżniamy tu następujące wielkości tych błędów:
przetworniki AC/AC: 0,5% ZP, 0,25%ZP, 0,1%ZP, mierzony z charakterystyki skutecznej wartości napięcia wyjściowego (zdemodulowana w amplitudzie sinusoida 5kHz lub 1kHz) do przemieszczenia.
przetworniki DC/DC: 0,5% ZP i 0,25% ZP mierzony z charakterystyki wartości sygnału wyjściowego czyli napięcia lub prądu DC w stosunku do przemieszczenia.

3. Zastosowania przetworników przemieszczeń.

   Przetworniki przemieszczeń znajdują szerokie zastosowanie tam gdzie trzeba zmierzyć zarówno przemieszczenie, drogę, wysokość, długość jak i wielkości które można wyliczyć z pomiaru przesunięcia np.: ciśnienie, siłę naprężenie. Szczególne zastosowanie znajdują tam gdzie panują ciężkie warunki atmosferyczne: drgania, temperatura (do 2000C), wilgotność ( aż do całkowitego zanurzenia w wodzie), promieniowanie itp. Do takich zastosowań min. należy:

– diagnostyka maszyn i urządzeń
– pomiar wysunięcia tłoków serwomotorów
– pomiar ugięcia betonowych belek
– pomiar dylatacji w betonowych ścianach tam i elektrowni
– monitoring wysunięcia zaworów w turbinach generatorów
– pomiar grubości warstwy węglowej – wysunięcia warstwownic w kotłach węglowych
– pomiar ugięcia wiaduktów mostów i stropów pod wpływem obciążenia
– monitoring stanu ugięcia dachów w obiektach wielkopowierzchniowych
– badanie resorów samochodowych
– ocena zachowania się statku w czasie kolizji – pomiar szybkości zatopienia statku
– badanie odporności szyn kolejowych na warunki atmosferyczne
– wysunięcie śruby trapezowej
– badanie ugięć kierownic turbiny
– badanie podatności kratownic i sprężyn
– badanie szybkości wzrostu roślin w szkółce leśnej
– badanie odkształceń grodzi pomiarowej
– diagnostyka torów kolejowych

Pomiar przemieszczeńPomiar przemieszczeńPomiar przemieszczeń