Separator translator SLT RS232-RS485Zapytaj o produkt

Opis produktu

Przyrząd SLT RS232-RS485 jest separatorem- translatorem, przeznaczonym do konwersji sygnałów transmisyjnych RS232 na RS485 i odwrotnie. Rodzaj transmisji: “półduplex”. Szybkość transmisji: max. 19200 bodów. Obudowa listwowa do montażu na szynie 35mm. Zasilanie 24VDC lub AC. Całkowita separacja galwaniczna wszystkich obwodów.

Dokumenty do pobrania

Parametry techniczne

Parametry techniczne:
Zasilanie 21÷28 V/55 mA DC lub AC
Długość linii
transmisyjnych
▪ RS232 max 15 m
▪ RS485 max 1200 m
Ilość urządzeń
w sieci RS485

max 32
Linie transmisyjne ▪ RS232 Txd, Rxd, Rts zgodnie ze
  standardem RS232. Nadawanie od strony
  RS232 sygnalizowane diodą LED
▪ RS485 A, B. Nadawanie od strony RS485
  sygnalizowane diodą LED
Szybkość transmisji max 19200 bodów
Separacja wszystkie obwody galwanicznie od siebie odseparowane