Sonda poziomu LVDTZapytaj o produkt

Opis produktu

Sondy poziomu cieczy LVDT oparte są o przetworniki przemieszczeń liniowych LVDT bez sprężyny zwrotnej. Przetwornik taki ustawiony jest w pozycji pionowej ruchomym trzpieniem  w kierunku cieczy a korpusem przymocowanym do części nieruchomej np. ściany, pomostu itp. Końcówka trzpienia jest zakończona pływakiem który unosi się na powierzchni cieczy. Wzrost lub opadanie powierzchni cieczy powoduje ruch trzpienia w górę lub w dół który jest mierzony przez układ elektroniczny przetwornika i przesyłany na zewnątrz w postaci analogowego sygnału elektrycznego. Powstaje w ten sposób zamiana wysokości słupa wody na sygnał np. 0-10V.  Pływaki są dopierane w zależności od aplikacji. Zakresy pomiarowe wysokości słupa cieczy są od 1 mm do  1 m. Powyżej 1 m polecamy już sondy hydrostatyczne. Dokładność pomiaru to standard 0,5%ZP lub zwiększona 0,1%ZP. Należy opamiętać o tkzw. strefie martwej czyli tej wysokości słupa wody która nie powoduje ruchu pływaka. Żeby ją zminimalizować stosujemy pływaki z możliwie dużą powierzchnię poziomą styku z cieczą i jak najmniejszym ciężarze. Wskazane jest również o ile to możliwe wykonanie zagłębienia w dnie zbiornika z cieczą poniżej pływaka.